Projekti lühikirjeldus

Projekti „Nullkulu põhimõttel tegutsev peakokasaal Villa Wessetis“ käigus avame zero-waste maailmavaatega tegutseva peakokasaali, kus pakume kohalikust toorainest menüüd, mille eesmärk on kasutada ninast-sabani põhimõtet. Viime läbi töötubasid, kus õpetame, kuidas kasutuks muutunud materjale või looduslikke vahendeid põnevate asjade loomiseks kasutada. Samuti loome hotelli vastuvõttu kommipoe, mille teeb eriliseks Rube Goldbergi leiutise põhimõttel loodud kommimasin.

Eesmärk ja tulemus

Nullkulu põhimõttel töötava peakokasaali loomisega pikendame hooaega, väärtustame ajalugu läbi endise kommivabrikandi Elias Wesseti loo taaselustamisega, toetame kogukonda kohalikku toorainet kasutades ja loome kasu ettevõttele uute teenuste abil tulu suurendamise ning korduvkülastuste loomisega.

Toetusprogrammi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Toetuse suurus 158 720,45 eurot.

Brief description of the project

As part of the “Zero-waste chef’s hall in Villa Wesset” project, we are opening a zero-waste chef’s hall, where we will offer a menu made from local ingredients, the aim of which is to use the nose-to-tail principle. We conduct workshops where we teach how to use materials that have become useless or natural resources to create exciting things. We also create a candy shop at the hotel reception, which is made special by a candy machine based on Rube Goldberg’s invention.

Purpose and result

By creating a zero-waste chef’s hall, we extend the season, value history by reviving the story of Elias Wesset, a former candy factory, support the community by using local ingredients, and create benefits for the company by increasing revenue through new services and creating repeat visits.

The support program is financed by the European Regional Development Fund as part of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.

The amount of the grant is 158,720.45 euros.